HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHI HỘI KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

Vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội khuyến học Trường THPT Liên Chiểu đã tiến hành hội nghị. Tham dự Hội nghị, Bab giám hiệu có thầy giáo Phạm Minh, thầy giáo Nguyễn Văn Toản, cô giáo Mai Thị Bích Ngà cùng toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường.

Tại Hội nghị, thầy Nguyễn Quốc Trưởng – Chi hội trưởng Chi hội khuyến học báo cáo tổng kết hoạt động khuyến học năm 2018 – 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019- 2020.

Hội nghị đã nghe cô Nguyễn Vương Hoài Thư báo cáo công khai tài chính .

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng Sư phạm

Qua Hội nghị khuyến học năm học 2019- 2020, Chi hội Khuyến học nhà trường kêu gọi các thành viên trong Ban chấp hành, hội viên tăng cường vận động gây dựng các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.