DANH SÁCH THÍ SINH DIỆN TUYỂN THẲNG VÀO 10 TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU