Chi đoàn giáo viên

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

I. Về tổ chức

Chi Đoàn giáo viên trường THPT Liên Chiểu được thành lập tháng 12/2015. Trải qua 9 năm thành lập và phát triển, Chi đoàn giáo viên là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, năng động, có đóng góp không nhỏ trong phong trào thi đua dạy và học của Nhà trường.

Ngày 14/9/2023, Chi đoàn giáo viên trường THPT Liên Chiểu đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn Giáo viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2024. Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 – 2023; đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2024; Bầu  ra một BCH gồm 05 đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình để dẫn dắt chi đoàn.

STT Họ và tên Chức danh
1 Phan Nguyễn Phương Thảo Bí thư
2 Trần Thị Ánh Phước Phó bí thư
3 Trần Thị Mỹ Diệu Uỷ viên
4 Nguyễn Phước Mẫn Uỷ viên
5 Lê Thị Thu Hiền Uỷ viên

Năm học 2023 – 2024, Chi đoàn giáo viên có 34 Đoàn viên, trong đó có 9 Đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

  1. Về hoạt động

Chi đoàn giáo viên Trường THPT Liên Chiểu là tổ chức đoàn thể, hoạt động dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo nhà trường. Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên và kịp thời của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, BTV Đoàn trường, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

Chi đoàn giáo viên luôn tích cực tổ chức và hỗ trợ nhiều hoạt động trong trường, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, nâng cao khả năng chuyên môn của giáo viên trẻ. Từ những hoạt động đó, đoàn viên giáo viên nâng cao ý thức cá nhân, trưởng thành hơn trong giảng dạy và đóng góp ngày càng nhiều cho hoạt động chung để xây dựng nhà trường phát triển. Cụ thể:

  1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

– Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa học đường, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên:

– Đoàn viên giáo viên không ngừng tự bồi đắp về phẩm chất, đạo đức người giáo viên, làm gương cho học sinh noi theo.

  1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường

– Đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học”, tập trung các giải pháp thể hiện tính xung kích để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập.

2.2. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

– Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, tình nguyện bảo vệ môi trường; tình nguyện thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị 19 của Quận ủy.

– Vận động đoàn viên ủng hộ các loại quỹ: đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới hải đảo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật, …

– Tiếp tục thực hiện tốt “Ngày chủ nhật Xanh”, “Ngày thứ 7 sạch”.

2.3. Xung kích đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh 

– Giáo dục học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, xác định đúng động cơ thái độ học tập, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục và ngồi nhầm lớp.

– Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, mittinh và tuần hành phòng chống các TNXH, ma tuý, tội phạm trong học đường.

2.4.  Xung kích thực hiện cải cách hành chính

– Nâng cao vai trò của cán bộ, giáo viên trẻ trong việc cải cách lề lối làm việc, thực hiện tốt nội quy cơ quan, tác phong năng động, tư duy và sáng tạo trong mọi hoạt động để giải quyết hiệu quả công việc.

– Nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động đoàn thể, xung kích tiên phong đảm nhận các công việc của nhà trường.

2.5. Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế

– Chú trọng các hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh về hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm, kiến thức về lịch sử dân tộc, quốc gia trên thế giới thông qua các lớp học, các buổi tập huấn, các buổi giao lưu.

  1. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành với học sinh, đoàn viên giáo viên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học

– Giới thiệu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó để các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Nhà trường hỗ trợ, trao học bổng, không để trường hợp học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.

– Vận động đoàn viên giáo viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ, đăng ký nhiều hơn danh hiệu chiến sĩ thi đua.

3.2. Đồng hành với ĐVTN trong nghề nghiệp và việc làm

          – Đẩy mạnh hoạt động cho đoàn viên, thanh niên tham gia các buổi tư vấn nghề nghiệp giúp ĐVTN lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.

          – Phối hợp với nhà trường tổ chức tư vấn, hướng nghiệp tại trường. 

3.3. Đồng hành với học sinh trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

          – Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, cắm trại… để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên.

– Tổ chức hiệu quả phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; đặc biệt chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giải thể thao.

3.4.  Đồng hành với học sinh trong phát triển kỹ năng xã hội   

– Tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt kỹ năng sống văn minh và ứng xử có văn hóa.

  1. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

4.1 Công tác tổ chức

– Đoàn viên giáo viên – nhân viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn.

– Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ đề hằng tháng, tập trung lồng ghép các các nội dung về chuyên môn cũng như công tác đoàn.

– Ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, sinh hoạt Đoàn và quản lý dữ liệu tổ chức.

  4.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

   – Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Chi ủy trong các hoạt động giáo dục, hoạt động phong trào.

   – Tham mưu với cấp ủy trong việc thực hiện giáo dục học sinh và tổ chức các hoạt động nhằm phát triển tổ chức Đoàn.

   – Tiếp tục theo dõi, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú học đối tượng Đảng.

  1. Công tác Hội liên hiệp thanh niên

– Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức, nội dung hoạt động của Hội.

– Đẩy mạnh họat động Hội liên hiệp thanh niên trong trường.

– Tăng cường công tác giáo dục nhân thức, ý thức trách nhiệm của Hội viên.

Qua môi trường rèn luyện Chi đoàn, nhiều đoàn viên giáo viên trưởng thành hơn về nhận thức, tích cực học tập nâng cao trình độ và được phát triển Đảng. Hiện nay, nhiều cựu đoàn viên và đoàn viên của Chi đoàn giáo viên đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chuyên môn và trong các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường (tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành Công đoàn..).