TỔ TIẾNG ANH – GDQP

TỔ TIẾNG ANH-QUỐC PHÒNG TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

– Số lượng thành viên: 9

+ Số lượng giáo viên: 9 – Nữ: 9

– Đảng viên: 02

– Trình độ: Đại học: 05, Thạc sĩ: 04

– Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Hồng Hà

– Tổ phó: Nguyễn Thị Phúc

Tổ chuyên môn Tiếng Anh-Quốc Phòng là tổ ghép gồm 2 môn học Tiếng Anh và Giáo dục Quốc phòng An ninh. Các thành viên tổ luôn tự học hỏi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, tích cực đổi mới phương pháp dạy học để bắt kịp xu thế phát triển và đáp ứng nhiệm vụ dạy học chương trình GDPT 2018. Đến nay, tổ Tiếng Anh- Quốc Phòng cơ bản đã hoàn thiện và ổn định về cơ cấu tổ chức, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.