Ban giám hiệu

HTruong

Thầy giáo Phạm Minh – Hiệu trưởng

HT1

Thầy Nguyễn Văn Toản – Phó hiệu trưởng

Cô giáo Mai Thị Bích Ngà – Phó hiệu trưởng

STT CBNV Năm sinh Trình độ, chuyên ngành  SĐT Email
1

Phạm Minh

(Hiệu Trưởng)

 1963  CN Ngữ văn  0914082091  minhsam64@gmail.com
2

Nguyễn Văn Toản

(Phó Hiệu Trưởng)

 1981  CN Địa lí  0905572353  toannguyen224@gmail.com
3

Mai Thị Bích Ngà

(Phó Hiệu trưởng)

1981 CN Ngữ Văn 0904667303 bichngadn81@gmail.com