Chi Bộ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NHIỆM KÌ 2020-2025

Chi bộ trường THPT Liên Chiểu được thành lập theo Quyết định số 34 – QĐ/QU ngày 05 tháng 8 năm 2015. Thời điểm thành lập, Chi bộ chỉ có 04 đồng chí đảng viên. Theo thời gian, số lượng đảng viên trong Chi bộ tăng dần. Đến năm 2023, số lượng đảng viên của chi bộ là 28 đồng chí. Cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2020-2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ, Phạm Minh – Phó bí thư và Mai Thị Bích Ngà – Chi ủy viên.

Cấp uỷ nhiệm kì 2020-2025

Một số hình ảnh của Chi bộ: