QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG BÊN MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ TỐI THIỂU PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CẤP THPT – TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU

Download (PDF, 674KB)