THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN, TRẢ HỒ SƠ TRỰC TIẾP VÀ THU NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TUYẾN

Download (PDF, 475KB)