ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU

Nhằm xác định các mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá của nhà trường; tư vấn và khuyến nghị các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đối với nhà trường; đề nghị công nhận hoặc không công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, ngày 7/11/2023 đoàn Đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại trường THPT Liên Chiểu.

Đúng 8h00 Đoàn đánh giá ngoài họp với lãnh đạo và hội đồng tự đánh giá để thực hiện việc khảo sát chính thức tại trường THPT Liên Chiểu. Bà Phạm Thị Trinh – Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, trưởng đoàn, giới thiệu thành phần, mục đích và phạm vi của chuyến khảo sát; thông báo cho nhà trường biết về những vấn đề quan tâm của Đoàn sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của nhà trường; thống nhất cách thức và kế hoạch làm việc của đoàn.

Thầy giáo Phạm Minh – Hiệu trưởng – giới thiệu ngắn gọn về trường, Hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của trường.

Đoàn đánh giá ngoài bắt đầu làm việc tại trường với các nội dung:

– Nghiên cứu tài liệu do nhà trường cung cấp, các thông tin, minh chứng

– Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

– Phỏng vấn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh

– Quan sát hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp

– Khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

– Dự giờ giáo viên, quan sát các hoạt động giáo dục của nhà trường

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đoàn đánh giá ngoài họp, đánh giá kết quả, tư vấn, thúc đẩy nhà trường sau chuyến khảo sát thực tế. Các thành viên của đoàn đánh giá cao việc số hóa minh chứng; các minh chứng được đối chứng thực tế tại nhà trường; sự phối hợp nhịp nhàng của Hội đồng tự đánh giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc. Đoàn cũng đánh giá cao các hoạt động giáo dục của nhà trường qua quan sát thực tế, dự giờ giáo viên, phỏng vấn, trao đổi với các đối tượng liên quan. Đoàn đánh giá ngoài thông báo các công việc đã thực hiện trong chuyến khảo sát, thống nhất những kiến nghị của đoàn đối với nhà trường và kết thúc chuyến khảo sát thực tế sớm so với kế hoạch.

Một số hình ảnh: