KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT TẠI KHU VỰC CỔNG TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024

Tuyên truyền ANTG năm học 2023 – 2024