NGHỊ QUYẾT CỦA BTV THÀNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

Download (PDF, 451KB)