THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

247.Thông báo tiếp nhận mua hồ sơ nhà ở xã hội