BÁO CÁO THUYẾT MINH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023

Download (PDF, 1011KB)