TỔ VĂN PHÒNG

Năm 2015, Trường THPT Liên Chiểu được thành lập thì theo đó tổ Văn phòng cũng được hình thành; là tổ được hình thành sớm nhất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trường THPT Liên Chiểu đi vào hoạt động. Song hành cùng sự phát triển của nhà trường, một năm qua các thành viên của tổ luôn nỗ lực cống hiến hết sức mình, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự thành công …

Tổ VĂN PHÒNG – hình thành từ những ngày đầu thành lập trường

Năm 2015, Trường THPT Liên Chiểu được thành lập và tổ Văn phòng cũng được hình thành; đây là một trong những tổ được thành lập sớm nhất nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trường THPT Liên Chiểu đi vào hoạt động. Song hành cùng sự phát triển của nhà trường, một năm qua các thành viên của tổ luôn nỗ lực cống hiến hết sức mình, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự …