CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC VÀ CNCH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ LỄ HỘI ĐẦU NĂM 2024

248. Tăng cường đảm bảo công tác PCCC&CNCH dịp Tết Nguyên đán 2024