CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022, trường THPT Liên Chiểu đạt 1 giải Nhì và 1 giải Tư, cụ thể:

  • Dự án “Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiết cao từ cây Aralia Armata để ứng dụng làm kẹo” của học sinh Hồ Phạm Quốc Thuận lớp 12/8 và Hoàng Tiến Mạnh lớp 11/6 do cô giáo Phan Nguyễn Phương Thảo hướng dẫn đạt giải Nhì.
  • Dự án “Những giải pháp đối phó, đấu tranh với hiện tượng “tin giả” trên không gian mạng cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của học sinh Ngô Thị Minh Huyền lớp 12/7 và Trần Thị Tuyết Vy lớp 11/9 do thầy giáo Lê Thanh Sơn hướng dẫn đạt giải Tư.