HỘI THẢO CÔNG TÁC GVCN NĂM HỌC 2018-2019

Công tác GVCN luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện ở trường THPT. Những năm qua trường THPT Liên Chiểu luôn xem công tác GVCN là một trong những công tác trọng tâm trong hoạt động giáo dục. Năm học 2018-2019 thực sự thách thức đối với hội đồng sư phạm nhà trường khi nhân sự luôn biến động, GVCN theo đó cũng có nhiều thay đổi. Trong bộn bề những công việc để triển khai nhiệm vụ của năm học mới, BGH Trường THPT Liên Chiểu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo viên chủ nhiệm. Chính vì thế, ngày 08 tháng 11 năm 2018, nhà trường đã tổ chức buổi “Hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm”

             Mở đầu hội thảo, hiệu trưởng Phạm Minh đã gửi đến toàn hội đồng lá thư của tổng thống Lincon gửi giáo viên của con trai, qua đó nhắn nhủ đến đội ngũ GVCN những công việc trọng tâm cần làm trong công tác chủ nhiệm lớp.

           Hội thảo đã chọn được ba tham luận tiêu biểu để trình bày trước hội đồng sư phạm.

      – Tham luận “Những giải pháp để cải thiện vị thứ thi đua và tổ chức hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh đạt kết quả cao” của cô Nguyễn Thị Hiền Đức.

       – Tham luận “Phương pháp tổ chức quản lý của GVCN trong việc giáo dục học sinh cá biệt; bảo quản cơ sở vật chất lớp học” của cô giáo Trần thị Thùy Nhung.

      – Tham luận “Công tác giữ vững sĩ số học sinh trong các lớp phụ đạo 12” của thầy Nguyễn Quốc Trưởng.

        Đó là tham luận của những thầy, cô giáo dày dạn kinh nghiệm, đạt nhiều thành công trong công tác chủ nhiệm. Mỗi người mỗi ý kiến, mỗi cách nhìn nhận nhưng đều xuất phát từ những trái tim nhiệt huyết, đầy trăn trở với sự nghiệp trồng người. Những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ trong Hội thảo là sự bổ sung đầy ý nghĩa vào hành trang của mỗi giáo viên, nhất là GVCN còn non tuổi nghề.

Một vài hình ảnh tại hội thảo:

Thầy giáo Phạm Minh – Hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo
Quang cảnh buổi Hội thảo
Cô Nguyễn Thị Hiền Đức trình bày tham luận: “Những giải pháp để cải thiện vị thứ thi đua và tổ chức hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh đạt kết quả cao”
Cô Trần Thị Thuỳ Nhung trình bày tham luận: “Phương pháp tổ chức quản lý của GVCN trong việc giáo dục học sinh cá biệt; bảo quản cơ sở vật chất lớp học”

 

Lê Bình