KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP 10 TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2022-2023

Trường THPT Liên Chiểu thông báo: Họp học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 và phụ huynh lúc 08 giờ ngày 10/7/2022 để triển khai kế hoạch tuyển sinh. Kính mong phụ huynh và học sinh tham dự đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng!