QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CÁC DỰ ÁN ĐẠT GIẢI TẠI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Download (PDF, 360KB)