TỔ NGỮ VĂN

Tiền thân tổ Ngữ văn là một bộ môn thuộc tổ Khoa học xã hội, lúc đó có hai thành viên là cô Mai Thị Bích Ngà và cô Nguyễn Thị Anh Đào. Sang năm học thứ 2 có thêm 2 thành viên là cô Nguyễn Thị Hồng Thôi và cô Lê Thị Bình. Đầu năm học 2017-2018 đón nhận thêm 3 thành viên mới là thầy Lê Thanh Sơn, cô Huỳnh Thị Thu Vi và cô Nguyễn Thị Diễm Phượng. Cùng với sự bổ sung thêm nhân sự cho các nhóm chuyên môn, tổ Khoa học xã hội không còn phù hợp nên nhà trường quyết định chia tách tổ. Tổ Ngữ văn ra đời từ đó với 7 thành viên (6 nữ – 1 nam). Sang năm học 2018-2019 có thêm nhân sự mới là cô Võ Thị Nguyên Thủy. Như vậy, tổ Ngữ văn đã thực sự trưởng thành về đội ngũ với 1 quản lý, 2 thạc sĩ, 1 đang học nghiên cứu sinh, 2 đảng viên, 1 nhân viên thư viện.

Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, bắt kịp xu thế đổi mới phương pháp dạy học, tổ Ngữ văn đã tự cố gắng học hỏi để áp dụng CNTT trong dạy học và quản lí, tích cực làm đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy một cách hiệu quả.

Luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của người thầy trong giai đoạn phát triển đất nước, đặc biệt vai trò của người giáo viên Ngữ văn trong việc hướng học sinh đến các giá trị Chân, Thiện, Mĩ trên con đường bước vào thế giới của tri thức khoa học, các thành viên tổ Ngữ văn luôn tâm niệm phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Từ đó, góp phần nâng cao vị trí, uy tín của nhà trường trong giai đoạn đầu phát triển.  

Danh sách thành viên tổ Ngữ văn

Stt Giáo viên Năm sinh Trình độ, chuyên ngành đào tạo SĐT Email
1 Mai Thị Bích Ngà (PHT) 1981  Đại học 0904667303 bichnga81dn@gmail.com
2 Nguyễn Thị Anh Đào 1993 Đại học 01265619849 anhdaospvan@gmail.com
3 Lê Thị Bình (TTCM) 1978 Thạc sĩ 0935356003 lehoanglenhs@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hồng Thôi 1986 Đại học 0905087994 pthoidn@gmail.com
5  Lê Thanh Sơn 1989 Thạc sĩ 01648518492 lethanhson1881989@gmail.com
6  Huỳnh Thị Thu Vi 1990 Đại học 0935172184 thuvi90gl@gmail.com
7  Nguyễn Thị Diễm Phượng 1992 Đại học 01282297929 nguyendiemphuong11711@gmail.com
8  Võ Thị Nguyên Thủy 1994 Đại học 01662651178 vnguyenthuy94@gmail.com
9  Ngô Thùy Anh 1994 Cao đẳng 01205945076 ngothuyanh04031994@gmail.com
Thành viên tổ Ngữ Văn