Hoạt động ngày 20-10-2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục về việc hướng dẫn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015);Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của Công đoàn trường THPT Liên Chiểu; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Liên Chiểu tổ chức Tọa đàm để Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam vào lúc 8h ngày 19/10/2015 tại Phòng Hội đồng trường THPT Liên Chiểu.

Buổi tọa đàm nhằm mục đích Chào mừng ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2015). Thông qua đó, tạo không khí giao lưu, đoàn kết, thân thiện giữa các đoàn viên công đoàn trong hội đồng sư phạm; Giúp cho nữ công đoàn viên trong trường nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nâng cao trách nhiệm và động viên nữ đoàn viên nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

20151019_165127 (2)

Thi cắm hoa chào mừng ngày thành lập Hội lien hiệp phụ nữ VN