BÊN NGOÀI TƯỜNG VÔI

Giật mình nghe chim hót
Ríu ran ngoài tường vôi
Tiếng – cuộc – đời – náo – nức
Tôi – giật – mình – gọi – tôi

Giật mình, lâu rồi nhỉ
Nhốt mình trong âu lo
Giam mình trong tất bật
Thơ nằm chờ…thở ra

Vội vàng hiếng đôi tai
Vội vàng nghiêng ánh mắt
Tay vội vàng chạm ngực
Nghe bồi hồi dậy men

Ngoài kia bầu trời
Vàng tươi màu nắng
Trên cao mây trắng
Đủng đỉnh dạo chơi
Đưa tay ra với
Bao la cuộc đời…

21.11.2016, thư viện trường THPT Liên Chiểu, L.T.B