VIẾT SAU BÀI GIẢNG

Chí Phèo say triền miên
Chửi bới đời, bất lực
Tỉnh ra vừa kịp lúc
Đón nhận sớm mai hồng

Tiếng chim gọi mênh mông
Tiếng mái chèo đuổi cá
Tiếng người, xưa xa lạ
Bỗng trở về thân thương

Bát cháo hành nóng thơm
Bàn tay người chăm chút
Mồ hôi rơi từng giọt
Trôi hết đời bất lương

Gọi thị Nở rất duyên
Tiếng “mình” nghe trìu mến
Cầu hôn, lời rất thật
“Ở với tớ cho vui”

Nếu đời chỉ vậy thôi
Chí Phèo đâu lăn lóc
Thị Nở đâu cúi mặt
Nghĩ lò gạch bỏ không

Nghĩ lò gạch bỏ không….

L.T.B