TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY, TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠM XÃ HỘI NĂM HỌC 2016-2017

Trong lễ chào cờ ngày 10 tháng 10 năm 2016, trường THPT Liên Chiểu đã tổ chức buổi truyền thông về công tác phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2016-2017.

14677914_1133652786702444_804659561_o

Buổi truyền thông nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV và học sinh trong công tác phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong học đường; rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, có ý thức xây dựng trường học lành mạnh, không có ma túy. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học, là trách nhiệm của toàn thể CBGVNV và học sinh.

14672645_1133652803369109_996400365_o

Trong buổi míttinh phát động, thầy và trò trường THPT Liên Chiểu đã thể hiện một quyết tâm rất lớn: nói không với ma túy và đẩy lùi tệ nạn xã hội, bạo lực học đường ra khỏi phạm vi trường học.

14600748_1133652870035769_2011754910_o

 

Ban biên tập